หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ข้อมูลด้านอาชีพและการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร”
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ข้อมูลด้านอาชีพและการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 11:05:39

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขา ร่วมกับ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ข้อมูลด้านอาชีพและการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร” ให้กับศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพจาก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา

Download