หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-15 09:19:27

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี พร้อมด้วย อาจารย์ ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ นางสาวพิมลวรรณ คงมังคละ ศิษย์เก่าโรงเรียนปากเกร็ด นักศึกษาสาขา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ นายพิทวัฒน์ โกเม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download