หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรม "แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรม "แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-14 14:38:27

บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรม "แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนแนวความคิด

Download