หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรม ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ ในห้วข้อเรื่อง “ข้อมูลด้านอาชีพและการเตรียมฝึกประสบการณ์การบริหารทรัพยากรอาคาร”
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรม ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ ในห้วข้อเรื่อง “ข้อมูลด้านอาชีพและการเตรียมฝึกประสบการณ์การบริหารทรัพยากรอาคาร”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-14 14:34:02

ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ ในห้วข้อเรื่อง “ข้อมูลด้านอาชีพและการเตรียมฝึกประสบการณ์การบริหารทรัพยากรอาคาร” โดยผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัทสมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4711  อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download