หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-14 14:24:57

วันที่ 7 กันยายน 2565  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณพร้อมด้วยคณะทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download