หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-14 14:20:37

วันที่ 7 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย คุณตวงพร เซอร์ประยูร หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยคุณบัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download