หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปี 1 รหัส 65 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม(วันที่หนึ่ง) ณ วัดราชาธิวาสวิหาร
นักศึกษาชั้นปี 1 รหัส 65 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม(วันที่หนึ่ง) ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-07 10:21:28

เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2565 นักศึกษาชั้นปี 1 รหัส 65 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

Download