หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-02 11:14:22

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย คุณบัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download