หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละรองคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละรองคณบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-02 11:05:12

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำโดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี พร้อมด้วยรองผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละรองคณบดี ณ ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download