หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-01 14:17:18

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นารีนาถ รักสุนทร อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร อาจารย์ณัฐิดา จันหอม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download