หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้ในการแนะนำและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้ในการแนะนำและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-01 14:17:11

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้ในการแนะนำและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download