หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-01 14:17:02

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า พร้อมด้วยอาจารย์ ศุภโชค สนธิไชย อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ และทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download