หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ ร่วมหารือเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ ร่วมหารือเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-07-18 15:10:38

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ ร่วมหารือเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง  วงษ์ธนสุภรณ์ และอาจารย์ปฏิญญาณ์  แสงอรุณ ได้ร่วมหารือกับ คุณสุพร  ก้าวสัมพันธ์  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาเข้าทำงานหาประสบการณ์ทางด้านสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ณ ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download