หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-07-18 14:51:10

คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

      วันที่ 2 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน หน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์  ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี  ผู้อำนวยการศูนย์/สำนักเข้าร่วมพิธีและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา  ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download