หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > กิจกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร พบปะ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่า ในหัวข้อ "การใช้งาน CANVA สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่"
กิจกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร พบปะ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่า ในหัวข้อ "การใช้งาน CANVA สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-15 13:43:01

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร พบปะ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล และ กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่า ในหัวข้อ "การใช้งาน CANVA สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่" โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ  สุขก้อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ผ่านโปรแกรม Google Meet
Download