หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เนื่องในวาระที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เนื่องในวาระที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-15 09:55:47

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เนื่องในวาระที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ระดับปริญญาเอกคนใหม่ในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้
Download