หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ และสรงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญประจำปีใหม่ไทย
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ และสรงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญประจำปีใหม่ไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-11 11:01:30

วันที่ 8 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์  โดยมีท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ และสรงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญประจำปีใหม่ไทย อันเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้อยู่สืบไป ณ ห้อง 4711 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download