หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบัญนษร สันฐาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาการ นางสาวณธกมล ลูกคำ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ เป็นรุ่นที่สองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบัญนษร สันฐาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาการ นางสาวณธกมล ลูกคำ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ เป็นรุ่นที่สองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-05 15:44:31

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ 

นางสาวบัญนษร สันฐาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาการ 

นางสาวณธกมล ลูกคำ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาการ 

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ เป็นรุ่นที่สองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download