หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตกระเป๋าผ้าขาวม้า
หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตกระเป๋าผ้าขาวม้า

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-19 14:07:51

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตกระเป๋าผ้าขาวม้า  
Download