หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-11 07:40:59

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download