หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-11 05:55:43

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย คณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload