หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมวาระการแจ้งแผนการดำเนินงาน และติดตามการดำเนินงานของรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ
ประชุมวาระการแจ้งแผนการดำเนินงาน และติดตามการดำเนินงานของรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-28 15:52:45

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ได้ประชุมในวาระการแจ้งแผนการดำเนินงาน และติดตามการดำเนินงานของรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ณ  ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download