หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-28 15:29:32

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และทางออนไลน์ ผ่าน (Google Meet)
Download