หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมหารือ และชี้แจงการดำเนินงานการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชุมหารือ และชี้แจงการดำเนินงานการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-14 14:18:47

วันที่ 26 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานการประชุมพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนได้หารือ และชี้แจงการดำเนินงานการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download