หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > Vice President Human Resources บริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์ หารือเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และวางแผนมีโครงการให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการออกแบบกับทางบริษัท ในภาคเรียน 2565
Vice President Human Resources บริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์ หารือเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และวางแผนมีโครงการให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการออกแบบกับทางบริษัท ในภาคเรียน 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-14 10:54:47

วันที่ 24 มกราคม 2565  คุณสุพร  ก้าวสัมพันธ์ Vice President Human Resources บริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2565 ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมหารือเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และวางแผนมีโครงการให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการออกแบบกับทางบริษัท ในภาคเรียน 2565 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Download