หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุม มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนชื่อคณะ การติดตามงานของรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ในไตรมาส 1
ประชุม มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนชื่อคณะ การติดตามงานของรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ในไตรมาส 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-11 11:06:20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานการประชุม มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนชื่อคณะ  การติดตามงานของรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ในไตรมาส 1 และเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio ณ  ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload