หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดี รับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จาก คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
คณบดี รับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จาก คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-07 16:37:26

29 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนฯ รับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Download