หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดี รับมอบของขวัญปีใหม่จากคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
คณบดี รับมอบของขวัญปีใหม่จากคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-07 16:29:05

29 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี และ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบของขวัญปีใหม่จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


Download