หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-03 15:11:47

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาว บัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายอาจารย์แนะแนว
Download