หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-01-18 11:55:35

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download