หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2564
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-12-14 16:33:02

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2564 พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการประจำคณะฯ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


Download