หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ Fit Creative Camp (Online)
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ Fit Creative Camp (Online)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-11-17 13:42:57

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ Fit Creative Camp (Online) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)Download