หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และ ตัวแทนบริษัท เอ็ดดูเคชั่น-ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ประชุมความร่วมมือในการจัดค่ายหุ่นยนต์และออกแบบบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และ ตัวแทนบริษัท เอ็ดดูเคชั่น-ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ประชุมความร่วมมือในการจัดค่ายหุ่นยนต์และออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-27 17:30:15

5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และคุณชนิฎา นิยมธรรม ตัวแทนบริษัท เอ็ดดูเคชั่น-ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ประชุมความร่วมมือในการจัดค่ายหุ่นยนต์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 (Robot and Packaging Design Camp 2) วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564Download