หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ ที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณจัดสรร แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯประเภท Fundamental Fund (FF)
ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ ที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณจัดสรร แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯประเภท Fundamental Fund (FF)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-10 19:54:07

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ทั้ง 3 ท่าน 

รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ

รศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์

ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ

ที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯประเภท Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2565Download