หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมวางแผนโครงการ Fit SSRU Camp (Online)
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมวางแผนโครงการ Fit SSRU Camp (Online)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-09 20:09:21

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมวางแผนโครงการ Fit SSRU Camp(Online) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
Download