หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายอาจารย์แนะแนว ผ่านระบบออนไลน์ Google meet และระบบ Zoom
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายอาจารย์แนะแนว ผ่านระบบออนไลน์ Google meet และระบบ Zoom

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-08 20:40:57

13 – 20 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายอาจารย์แนะแนว (ออนไลน์) มีโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดูแลโครงการ นางสาวบัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีสาขาวิชา 11 สาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ 13 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google meet และระบบ ZoomDownload