หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุม การพิจารณาเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งวิชาการ ของบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประชุม การพิจารณาเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งวิชาการ ของบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-08 18:19:01

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม การพิจารณาเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งวิชาการ ของบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 11 รายชื่อ โดยมีคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมพิจารณาในครั้งนี้ ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google MeetDownload