หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์ของสาขา IDP ได้รับอนุมัติโครงการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการเข้าไปพัฒนาอัตลักษณ์ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์จารย์ชาวต่างชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ของสาขา IDP ได้รับอนุมัติโครงการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการเข้าไปพัฒนาอัตลักษณ์ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์จารย์ชาวต่างชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-05 15:05:28

รู้จักกับสาขา การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สวนสุนันทา

อ.ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน หนึ่งในอาจารย์ของสาขา IDP ได้รับอนุมัติโครงการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าไปพัฒนาอัตลักษณ์ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ เป็นที่จดจำ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด เพื่อมุ่งหวังให้เกิดรายได้แก่ชุมชนตนเองอย่างยั่งยืนDownload