หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา เข็มที่ 2
บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา เข็มที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-14 22:31:54

บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา เข็มที่ 2

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา เข็มที่ 2 ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับตนเอง และป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นการช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ณ สกายฮอล์ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯDownload