หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้อนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้อนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-07 03:14:36

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้อนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จาก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุม ครั้งที่ 7 / 2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้

             อาจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์

            ในนามของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแด่ท่านในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้Download