หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-13 22:26:29

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระบบโควตาประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษและโครงการทุนเพชรสุนันทา ประจําปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota) โดยมี อาจารย์ ดวงรัตน์  ด่านไทยนํา หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้สัมภาษณ์ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ในรูปแบบ Voice Call เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19


Download