หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ้จัดติดตามความก้าวหน้า วิชา CPE4021 ปี 61
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ้จัดติดตามความก้าวหน้า วิชา CPE4021 ปี 61

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-13 22:01:35

26 เม.ย. 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดติดตามความก้าวหน้า วิชา CPE4021 ปี 61 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยมีอาจารย์ ขวัญเรือน รัศมี เป็นผู้ดูแลDownload