หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > เพื่อความสะดวกในสถานการณ์ Covid-19 เพียงเพิ่มเพื่อนในไลน์ @143zqicb ก็สามารถรับข่าวสารของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่าน แพลตฟอร์ม Agent CE ได้แล้ว
เพื่อความสะดวกในสถานการณ์ Covid-19 เพียงเพิ่มเพื่อนในไลน์ @143zqicb ก็สามารถรับข่าวสารของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่าน แพลตฟอร์ม Agent CE ได้แล้ว

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-11 19:11:48

Agent CE แพลตฟอร์มเดียว ที่รวมข้อมูลข่าวสารของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องรู้ 

.

เพื่อความสะดวกในสถานการณ์ Covid-19 เพียงเพิ่มเพื่อนในไลน์ @143zqicb ก็สามารถรับข่าวสารของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่าน แพลตฟอร์ม Agent CE ได้แล้ว

.

เมื่อเริ่มใช้งาน จะมีเมนูให้เลือก ตามความ ต้องการข้อมูลเรื่องไหน

มีทั้งหมด 6 เมนู ดังต่อไปนี้

1. General : ข้อมูลเกณฑ์การเรียนและวิชาต่าง ๆ

2. นักศึกษาใหม่ : ข้อมูลการสอบเข้า ช่องทางการสมัครทางและต้องเตรียมตัวอย่างไร

3. Should Know : ข้อมูลการเดินทาง สถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4. Website : ข้อมูลลิงก์เว็บต่างๆ ของทางสาขาฯ มหาลัยฯ

5. CE@SSRU : Youtube Channel สาขาฯ รวบรวมคลิปความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มากมาย 

6. Contact : ช่องทางการติดต่อของสาขาฯ

.

พัฒนาโดย นายยุทธศักดิ์ สาธรสุเทพ นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download