หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ประชุม นศ. เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงงานฯ ที่นักศึกษาดำเนินการแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในยุค ​COVID-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet
ประชุม นศ. เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงงานฯ ที่นักศึกษาดำเนินการแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในยุค ​COVID-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-06-24 15:08:17

วันที่ 25 มีนาคม 2564 อาจารย์ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ผู้สอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นัดประชุม นศ. เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงงานฯ ที่นักศึกษาดำเนินการแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในยุค COVID-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

Download