หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบความก้าวหน้าของโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบความก้าวหน้าของโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-06-24 14:49:50

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบความก้าวหน้าของโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ในหัวข้อเรื่อง"การเร่งความเร็วการตรวจจับและรู้จำใบหน้ามนุษย์บนเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก" คณะผู้จัดทำ ได้แก่ นางสาวกุลปรียา ลาภกิจดี นายคัชเชษฐ รัตนบุตรเบญจ และนางสาวอรญา เงางาม  โดยมี ผศ.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นคณะกรรมการในการสอบ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet
Download