หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการฟังบรรยายผ่านแอปพลิเคชัน Zoom และทำกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Miro: Online whiteboard canvas ภายใต้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 2021
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการฟังบรรยายผ่านแอปพลิเคชัน Zoom และทำกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Miro: Online whiteboard canvas ภายใต้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-31 18:21:30

17 มีนาคม 2564 นางสาวม่านไหม ฐิติยากูร นายคามิน แสงศรี นายศุภชัย กลิ่นวล และนายยุทธศักดิ์ สาธรสุเทพ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการฟังบรรยายผ่านแอปพลิเคชัน Zoom และทำกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Miro: Online whiteboard canvas ภายใต้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 2021 International Symposium on Asia Student Workshop (ASW) วันที่ 3 จัดขึ้นโดย Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 4733 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download