หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอบรางวัลให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง 3 รางวัล ภายใต้โครงการ การแข่งขันเกม E – Sport 2020
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอบรางวัลให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง 3 รางวัล ภายใต้โครงการ การแข่งขันเกม E – Sport 2020

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-30 22:45:58

วันที่ 16 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนสาขาวิชาฯ มอบรางวัลให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง 3 รางวัล ภายใต้โครงการ การแข่งขันเกม E – Sport 2020 ณ ห้อง 4765 ตึก 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รางวัลที่ 1 ทีม HOMiE

คุณวีระพจ์ โลห์ศิริ

คุณนภัทร สิรธีมาโชต

คุณณัฐพล เทียนซิ้ม

คุณไตรภพ เจือจันทร์

คุณธีรภัทร์ เมืองแม่

คุณพงศ์พสิน หลวงชัยสินธุ์

รางวัลที่ 2 ทีม Death Signal

คุณกษิดิศ แก้วกิ่ง

คุณธนวิชญ์ เมษพันธุ์

คุณวรธนัท ธัญญะชาติ

คุณกันตพัฒน์ กุลพัฒน์พรชัย

คุณนฤพล เอมพันธ์

คุณอังตวนน์ แมนสุมิตร์ชัย

รางวัลที่ 3 ทีม ริสามาแล้ว

คุณสาละวิน พรพันธุ์

คุณทรงพล บุญสวน

คุณกฤตณัฐ สัจจะปกาสิต

คุณเศรษฐดา มั่นอยู่คง

คุณสุเมธ แซ่หว่อง

คุณอภิเดช บุญมีDownload