หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้งานนอกระบบของวิสาหกิจชุมชนการทำมะพร้าวขาว อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้งานนอกระบบของวิสาหกิจชุมชนการทำมะพร้าวขาว อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-25 16:25:31

วันที่ 11 มี.ค. 2564 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้งานนอกระบบของวิสาหกิจชุมชนการทำมะพร้าวขาว ณ ล้งโชควิชาญ อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยล้งจะรับซื้อมะพร้าวทั้งลูกมาแล้วผ่านกระบวนดังนี้ 1) การเอาเปลือกออก 2) กะเทาะกะลาออก 3) ขูดเปลือกสีน้ำตาลออกจนเหลือเฉพาะเนื้อขาวๆ (มะพร้าวขาว) และผ่าเอาน้ำออก แล้วส่งให้กับโรงงานผลิตกระทิกล่อง ซึ่งทุกส่วนที่เหลือจากการทำมะพร้าวขาวจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ได้แก่ เปลือกจะนำส่งเข้าโรงสับเพื่อขายเกษตรกร  กะลาส่งขายโรงงานเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง น้ำมะพร้าวนำส่งโรงงานทำวุ้นมะพร้าว  เศษเนื้อสีนำตาลที่ริดออกนำไปตากแล้วส่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ การศึกษาในครั้งนี้ นศ.ได้ประเมินความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมการทำงาน คือ 1) ตรวจวัดเสียง 2) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนมือ-แขน 3) แสงสว่าง 4) ฝุ่นละออง 5) เก็บตัวอย่างน้ำในคลองบริเวณล้ง 5) และประเมินท่าทางการทำงานตามหลักการยศาสตร์ด้วย RULA เพื่อดำเนินการปรับปรุงสถานีงานให้เกิดความปลอดภัยต่อไป สาขาวิชาฯ ขอขอบคุณ ล้งโชควิชาญ ไว้ ณ โอกาสนี้Download