หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-25 01:05:35

5 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมีนางสาววริษา กองไชย นายวิศรุต วิทยา และนางสาวมัทธนา มาตย์วงศ์ ฝักงานที่บริษัท Handywings Co.,Ltd. ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี
Download