หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-24 20:28:30

3 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 798 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. โดยมีนายพรพิพัฒน์ ฝ่ายกลาง นายณรงค์วุฒิ ไทยเจริญ และนายยิ่งยศ จิตรภักดี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563Download